Zvětšit písmo

Nabídka pro školy - Doubravka

Akce probíhají za dodržení aktuálních protiepidemických opatření.

Komu jsou naše akce určeny?
Mateřským školám, základním a středním školám, družinám, skautským oddílům, neformálním skupinám apod. v doubraveckém obvodu.
Lekce připravujeme ve formě prožitkové dílny na dané téma, využíváme různé didaktické metody – dramatické prvky, skupinovou práci, řízené diskuze, workshopy... Jsou koncipovány jako živé hodiny s interaktivními prvky – zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti, klíčových kompetencí a "měkkých" dovedností, jsou proto vhodné pro menší skupiny dětí (max. 1 třídu).

Termín konání po dohodě - je třeba se domluvit (telefonem, e-mailem) předem. Prosíme, zkontrolujte si obsazenost knihovny:

Všechny nabízené programy jsou zdarma.

Pro mateřské školy:

Pohádková knihovna:

Děti se seznámí s prostředím knihovny a společně si popovídáme nad pohádkovými knížkami: sylaby lekce.

Projekt spolupráce knihovny a základní školy:

Ucelený cyklus lekcí reflektuje a vhodně doplňuje rámcové vzdělávací programy školy. Cílem lekcí je základní orientace v knihovně a v knihovnách obecně, osvojení si práce s knihou a dalšími informačními zdroji, rozvíjení čtenářských, mediálních  a ICT dovedností žáků a přehled literárních žánrů i knižní produkce přiměřené věku. Lze si objednat i jednotlivé lekce.

1. třída – 2 lekce:

V knihovně jako doma

 • orientace v knihovně
 • rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím
 • základy manipulace s knihou, hygiena četby
 • knihy a časopisy pro začínající čtenáře
 • výslovnost a význam odborných pojmů (literatura, encyklopedie…)
 • sylaby lekce

Pasování na rytíře Čtenářského řádu

Pro třídy zapojené do společného projektu. Knihovnu navštíví král/rytíř Knihoslav, který pasuje prvňáčky na Rytíře řádu čtenářského. Pro děti je to odměna za to, že zvládli v první třídě všechna písmenka a naučili se číst. Děti obdrží malý dáreček a mají možnost Knihoslavovi předvést svojí čtenářskou dovednost. Rozvíjí se schopnost přednesu hlasitého veřejného čtení a práce v kolektivu: fotografie.

 

2. třída – 2 lekce:

Přišla na svět pohádka

 • rozdíl mezi lidovou a autorskou pohádkou
 • ústní vyprávění, lidová slovesnost, pohádkové postavy
 • tvorba autorské pohádky
 • sylaby lekcefotografie z lekce

Pohádka z obrázků

3. třída – 2 lekce:

Komiks

 • seznámení s trendy v komiksu, od historie po současnost – Rychlé šípy, Čtyřlístek, manga
 • tvorba vlastního komiksu - vyprávění děje příběhu
 • sylaby lekcefotografie z lekce

Proč kluci potřebují holky a naopak

 • dramatická lekce na motivy knihy od Astrid Lindgerové – Ronja, dcera loupežníka
 • děti se zamyslí nad rozdíly mezi chlapci a dívkami, významem přátelství a úcty
 • seznámení s vhodnou literaturou pro danou věkovou skupinu
 • sylaby lekcefotografie z lekce

4. třída – 2 lekce:

Když zvířata jednají jako lidé

Staré pověsti české

 • dramatická lekce na motivy českých pověstí
 • sylaby lekce 

5. třída – 2 lekce:

Trocha poezie – nikoho nezabije

Cestujeme s knihou

6. třída – 1 lekce:

Učte se být on-line

7. třída – 1 lekce:

Cesta do fantazie

8. třída – 1 lekce:

Písmo - paměť lidstva

9. třída – 2 lekce:

Informační zdroje

Informace x dezinformace

Zaujala vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

 

Poslední aktualizace: 14. 6. 2022

Chcete pravidelně dostávat aktuality z knihovny na Váš e-mail?

1002

Doporučujeme:

Knihovny.cz - logoKnihovny Ukrajině  Dodávání děl nedostupných na trhu - logoDatabáze knih - logoČeskoslovenská bibliografická databáze - logoIIiteratura - logoSouborný katalog ČR - logoRozečti se - logoCelé Česko čte dětem - logoS knížkou do života / Bookstart - logoVirtuální národní fonotéka - logoČtení dětem - logo

Rychlé kontakty