Historické osmičky

V rámci letošního roku připravila Knihovna města Plzně čtyři literárně-historické přednášky na téma dějinné události v letech 1918, 1938, 1948 a 1968.

V rámci letošního roku připravila Knihovna města Plzně čtyři literárně-historické přednášky na téma dějinné události v letech 1918, 1938, 1948 a 1968. Na všechny přednášky je vstup volný.

Zároveň při této příležitosti vydala Knihovna města Plzně výběrovou bibliografii se soupisem literatury vztahující se k letům 1918, 1938, 1948 a 1968, která se nachází ve fondu knihovny. Bibliografie bude k dispozici všem zájemcům zdarma na přednáškách.

26. dubna 2018 v 17:00 se uskuteční druhá přednáška zaměřená na rok 1938. Přednáší Daniel Švec, současný český badatel a historik, který se věnuje předmnichovské čsl. armádě a vojenskému letectví. Přednáška bude zaměřena na letce z Plzeňska. Jaká byla jejich služba během první republiky, čím se např. někteří z nich proslavili apod. Součástí přednášky je také výstava artefaktů a dobových uniforem.

Podrobnosti si můžete přečíst v tiskové zprávě.