Zvětšit písmo

Zpřístupnění děl nedostupných na trhu

Knihovna města Plzně nabízí svým uživatelům volný přístup k digitalizovaným dokumentům děl nedostupných na trhu (DNNT). Služba je zajišťována systémem Národní digitální knihovny pro díla nedostupná na trhu (NDK – DNNT) na adrese www.dnnt.cz a je zdarma. Veřejná databáze je on-line: 

Tlačítko hledat v Národní digitální knihovně

Přístup do rozšířené verze (neveřejné) je na počítačích ve Studovně

Co jsou to díla nedostupná na trhu?

Díla nedostupná na trhu jsou dokumenty, které jsou stále chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti všech autorů), a které nejsou dostupné na trhu (včetně případných dalších vydání, i upravených).

K dispozici pro online čtení jsou:

  • 178 000 svazků digitalizovaných knih z české vydavatelské produkce vydané do roku 2007 a periodik vydaných před rokem 2012
  • přes 30 000 volných děl - plné texty digitalizovaných dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné (autorskoprávně již nechráněné); v databázi NDK-DNNT jsou tato díla označena jako „veřejná“,
  • Seznam děl nedostupných na trhu se průběžně aktualizuje.

Prostřednictvím databází NDK-DNNT mohou všichni registrovaní uživatelé KMP využít možnost přístupu k těmto dílům prostřednictvím on-line vzdáleného přístupu přímo ze svých vlastních komunikačních zařízení.
Registrovaným uživatelům Knihovny města Plzně je služba poskytována zdarma prostřednictvím vzdáleného přístupu po odsouhlasení všeobecných podmínek pro poskytování služby a přihlášení.

Individuálním uživatelům umožňuje vyhledání a online čtení plných textů dokumentů, zakazuje zhotovení jakékoliv digitální nebo tiskové kopie! - Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona.

Pro přístup ke službám databáze NDK-DNNT slouží stejné přístupové údaje, které registrovaní uživatelé používají k přístupu do svého uživatelského (čtenářského) konta na stránkách on-line katalogu Knihovny města Plzně: podrobný postup přihlášení.

Videonávod:

Služba je poskytována na základě licenčních smluv Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S.

Poslední aktualizace: 1. 2. 2023

Chcete pravidelně dostávat aktuality z knihovny na Váš e-mail?

6070

Doporučujeme:

Knihovny.cz - logoKnihovny Ukrajině  Dodávání děl nedostupných na trhu - logoDatabáze knih - logoČeskoslovenská bibliografická databáze - logoIIiteratura - logoSouborný katalog ČR - logoRozečti se - logoCelé Česko čte dětem - logoS knížkou do života / Bookstart - logoVirtuální národní fonotéka - logoČtení dětem -  logo

Rychlé kontakty