Zvětšit písmo

Základní informace

Ochrana osob, které oznamují porušení práva (whistleblowing)

Ochrana osob, které oznamují porušení práva (whistleblowing)

Směrnice EU 2019/1937 chrání oznamovatele protiprávního jednání, které má znaky trestného činu či přestupku odhaleného při práci nebo obdobné činnosti.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění

Knihovna v číslech

Statistické výkony knihovny během posledních let.

Budova knihovny

Popis hlavní budovy knihovny z hlediska architektonického.

Všeobecně o knihovně

Knihovna města Plzně je veřejnou univerzální knihovnou působící na celém území města Plzně. Jejím uživatelem se může stát každý občan České republiky nebo cizí státní příslušník, který má povolení k pobytu v České republice. Knihovna vytváří a uchovává fondy krásné a odborné literatury, periodik a dalších…

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Doporučujeme:

Knihovny.cz - logoKnihovny Ukrajině  Dodávání děl nedostupných na trhu - logoDatabáze knih - logoČeskoslovenská bibliografická databáze - logoIIiteratura - logoSouborný katalog ČR - logoRozečti se - logoCelé Česko čte dětem - logoS knížkou do života / Bookstart - logoVirtuální národní fonotéka - logoČtení dětem -  logoweb akce.plzen.eu Kudyznudy.cz

Rychlé kontakty