M-klub

Macháčkova 28

Obvodní knihovna Skvrňany
Macháčkova 28
318 00 Plzeň
tel.: 378 038 260
e-mail: skvrnany@plzen.eu
web: m-klub-plzen.webnode.cz
Facebook

vedoucí: Bc. Jan Albrecht
e-mail: skvrnany@plzen.eu

M-klub disponuje sálem (kapacita 140 lidí, rozloha 216,02 m2) a klubovnou (kapacita 30 lidí, rozloha 48,5 m2). Pořádají se zde kulturní a vzdělávací pořady pro školy i pro veřejnost. Ve večerních hodinách pravidelně probíhají přednášky a pořady zaměřené na cestování, léčitelství, esoteriku, ale také divadelní nebo hudební představení. Prostory jsou též využívány ke schůzím, tanečním aktivitám, nácvikům maturitních plesů nebo cvičení.

Program

Promovideo, fotografie z akcí a další na www.rajce.net

Interiér klubu: