Polanova síň

B. Smetany 13

Ústřední budova
B. Smetany 13
301 00 Plzeň
tel.: 378 038 206
e-mail: polanova.sin@plzen.eu

vedoucí: Mgr. Jana Horáková
e-mail: horakovaj@plzen.eu

Je hlavním střediskem kulturních aktivit s kapacitou 60 míst. V dopoledních hodinách sem přicházejí děti z plzeňských škol na malá divadelní představení, hudební a literární vzdělávací pořady. Jedná se o programy, jejichž tematika vhodně doplňuje a rozšiřuje školní výuku. Večer jsou tu pořádány akce pro dospělé, organizované ve spolupráci s Kruhem přátel knižní kultury.

Program

Fotografie z akcí

Interiér síně: