Zvětšit písmo

Další spolupracující organizace

Národní knihovna České republikylogo Národní knihovny ČR

Oblasti spolupráce: Služba Ptejte se knihovny, přispívání do Souborného katalogu ČR do databáze periodik, knih, AV médií, přispívání do databáze národních autorit NK ČR. Meziknihovní výpůjční služba.

 

Společnost eReading.cz logo eReading.cz

Knihovna ve spolupráci se společností eReading.cz poskytuje svým čtenářům půjčování e-knih

 

Anopress IT logo Anopress IT

Knihovna využívá při poskytování informací uživatelům vstup do databáze plných textů článků v českých novinách a časopisech. Vstup do databáze je umožněn ve studovně.

 

LANius, s. r. o.logo LANius

Poskytovatel automatizovaného knihovního systému a katalogu Tritius.

 

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. logo PMDP

Oblast spolupráce: Projekt Plzeňská karta, kdy uživatelé knihovny mají možnost využívat Plzeňskou kartu jako čtenářský průkaz.

Archiv města Plzně

Knihovna prostřednictvím Oddělení informačních služeb a studovny poskytuje organizaci Informační servis kultury. Spolupráce při archivaci dokumentů Knihovny města Plzně.

Bazén Lochotín 

Umístění knihovničky s knihami z fondu Knihovny města Plzně pro návštěvníky bazénu.

Bazén Slovany

Umístění knihovničky s knihami z fondu Knihovny města Plzně pro návštěvníky bazénu.

Bezbariérový dům, Kaznějovská 43

Donáška knih pro klienty domova.

Centrum dětí a rodičů

Vzájemná propagace.

Človíček – stacionář plzeňské diecéze

Pravidelné výstavy výrobků klientů stacionáře v Obvodní knihovně Lochotín.

Divadlo Alfa

Knihovna prostřednictvím Oddělení informačních služeb a studovny poskytuje divadlu Informační servis kultury.

Divadlo J. K. Tyla

Účinkování umělců na pořadech knihovny, propagace divadla ve výlohách knihovny.

Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek a Domov pro seniory Sedmikráska

Donáška knih pro klienty domova.

Galerie města Plzně

Knihovna prostřednictvím Oddělení informačních služeb a studovny poskytuje galerii Informační servis kultury

Komunitní škola, o. s. - kulturní a vzdělávací centrum sídliště Bolevec pro děti a dospělé

Vzájemná propagace, spolupráce při společných akcích.

Konzervatoř Plzeň

Knihovna prostřednictvím Oddělení informačních služeb a studovny poskytuje konzervatoři Informační servis kultury.

Městská policie

Besedy členů městské policie pro děti i dospělé v knihovně, propagační materiály.

Městský ústav sociálních služeb – Penzion pro důchodce, U Jam 23

Donáška knih pro klienty domova.

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Vzájemná propagace, spolupráce při společných akcích.

Nemocnice U sv. Jiří

Umístění knihovničky s knihami z fondu Knihovny města Plzně pro návštěvníky nemocnice.

Obchodní dům Centrum Doubravka

Účast Obvodní knihovny Doubravka na akcích střediska pořádaných pro občany.

Plovárna Hradiště

Umístění knihovničky s knihami z fondu knihovny pro návštěvníky.

Plzeň – zastávka, komunita

Umístění knihovničky s knihami z fondu knihovny pro návštěvníky.

Plzeňské panenky – mateřské centrum

Čtení pro nejmenší v Ústřední knihovně pro děti a mládež.

SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara

Knihovna poskytuje každoročně pravidelné průběžné i souvislé praxe pro studenty knihovnictví SOŠ prof. Švejcara.

Středisko západočeských spisovatelů

Spolupráce při přípravě pořadů a vydávání publikací a časopisu PLŽ.

Tyfloservis, o.p.s. TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

Společné aktivity s Obvodní knihovnou Skvrňany.

Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti

KMP prostřednictvím Oddělení informačních služeb poskytuje Informační servis kultury.

Západočeská galerie v Plzni

Knihovna prostřednictvím Oddělení informačních služeb a studovny poskytuje galerii Informační servis kultury.

Západočeská univerzita – Fakulta pedagogická

Spolupráce při akcích pro děti, při organizaci dalších akcí a při vydávání publikací.

Západočeské muzeum

Knihovna prostřednictvím Oddělení informačních služeb a studovny poskytuje muzeu Informační servis kultury.

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Spolupráce při akcích pro děti v knihovně i v ZOO, propagace ZOO v knihovně, umístění knihovniček s knihami z fondu Knihovny města Plzně pro návštěvníky ZOO.

Forschungsbibliothek – Herder-Institut e. V. Marburg, SRN

Knihovna města Plzně dodává knihovně vydané publikace a časopis PLŽ pro sbírku slovanské literatury.

 

Poslední aktualizace: 11. 12. 2019

Chcete pravidelně dostávat aktuality z knihovny na Váš e-mail?

1533

Doporučujeme:

Knihovny.cz - logoKnihovny Ukrajině  Dodávání děl nedostupných na trhu - logoDatabáze knih - logoČeskoslovenská bibliografická databáze - logoIIiteratura - logoSouborný katalog ČR - logoRozečti se - logoCelé Česko čte dětem - logoS knížkou do života / Bookstart - logoVirtuální národní fonotéka - logoČtení dětem -  logo

Rychlé kontakty