Zvětšit písmo

Z historie knihovny

Dvanáct pohledů do minulosti a současnosti knihovny:

Knihovna v datech:

1876
Knihovna města Plzně patří mezi nejstarší kulturní instituce v Plzni. Zahájila činnost na sklonku roku 1876 jako Obecná knihovna města Plzně.

1877
Po roční činnosti vlastnila Obecná knihovna města Plzně 3 800 knih a dosáhla 8 000 výpůjček. Její činnost v počátcích ovlivňoval Spolek přátel vědy a literatury české v Plzni.

1916
Ke knihovně byla přičleněna Lidová čítárna města Plzně.

1919
Začaly vznikat první pobočky z předměstských knihoven občanských besed, další pobočky vznikaly v průběhu let z převzatých knihoven v připojených osadách.

1921
Po přidružení Husovy dětské knihovny měla knihovna 29 049 knih, evidováno bylo 3 969 čtenářů a 122 144 výpůjček.

1951
Počátkem roku přebral městskou veřejnou knihovnu, dosud spravovanou Jednotným národním výborem v Plzni, do své správy Krajský národní výbor v Plzni a knihovna získala krajskou působnost.

1954
Dva bibliobusy – pojízdné knihovny zajišťovaly výpůjční služby v českém pohraničí.

1960
Ústřední půjčovna a zázemí knihovny se přestěhovaly do nových prostor v ulici B. Smetany č. 13, kde sídlí dodnes.

Ke konci 60. let měla knihovna již 19 poboček a více než 12 000 čtenářů.

1977
Byla adaptována Ústřední knihovna pro dospělé a ukončena činnost čítárny.

1981
Knihovna začala pracovat podle nového organizačního řádu. Podle územního rozdělení města byla v každém ze čtyř obvodů pověřena jedna dosavadní velká pobočka funkcí obvodní knihovny. K nim byly přičleněny příslušné pobočky se svým okruhem působení.

1983
Zahájila svoji činnost Obvodní knihovna Lochotín na Severním předměstí jako největší a nejmodernější veřejná knihovna v Plzni a jako jediná budovaná za tímto účelem. Později bylo v jejích prostorách zřízeno a v únoru 1987 otevřeno hudební oddělení.

1991
Vznikla pobočka Lobzy.

1992
Počátkem roku byla v ústřední budově otevřena nově vybudovaná studovna s informační službou a koncem roku začala svoji činnost Polanova síň - společenská místnost pro kulturně výchovnou činnost.
Vznikly pobočky knihovny Košutka a Světovar.

1994
Vznikla knihovna na novém sídlišti na Vinicích.

1996
Začal jezdit bibliobus – pojízdná knihovna, která zajišťuje výpůjční služby v okrajových čtvrtích města.

1998
Vznikla v prostorách 1. ZŠ v Bolevci sloučením dvou knihoven (Košutka a Bolevec) knihovna nového typu, plnící i funkci školní knihovny.

1999
Při knihovně v zadních Skvrňanech bylo uvedeno do provozu kulturní zařízení M-klub. V tomto roce byla z důvodu nevyhovujících prostor uzavřena a v roce 2001 zrušena pobočka v Koterově.

2000
Sloučením původní knihovny Slovany a knihovny Světovar vznikla nová Obvodní knihovna Slovany.

2001
Byla přestěhována a nově otevřena knihovna v Lobzích v 28. základní škole.
Začalo zavádění automatizovaného výpůjčního procesu, prvním automatizovaným provozem byla Ústřední knihovna pro děti a mládež, dále obvodní knihovny na Borech, v Doubravce a Knihovna v Lobzích.

2002
Zautomatizován výpůjční proces v Obvodní knihovně Lochotín, v Ústřední knihovně pro dospělé, v Knihovně Bolevec a v Knihovně Vinice.

2003
V souvislosti s připojením obcí Malesice a Lhota k Plzni (od 1. ledna) začlenily se knihovny těchto obcí jako pobočky ke KMP.
Sloučeny knihovny v předních a zadních Skvrňanech do jedné automatizované obvodní knihovny v Macháčkově ul. 28 pod názvem Obvodní knihovna Skvrňany.

2004
Po několikaměsíční rekonstrukci byl opět otevřen M-klub při Obvodní knihovně Skvrňany.
V říjnu 2004 se na základě iniciativy občanů podařilo zrekonstruovat a znovu otevřít pobočku v Koterově.

2005
Začala automatizace malých poboček, ve kterých byl zároveň zřízen přístup k internetu pro veřejnost. Mezi prvními byly pobočky Újezd, Božkov a Bílá Hora.
Své služby začala poskytovat Hudební a internetová knihovna v Táborské ul. 22, která vznikla z hudebního oddělení lochotínské knihovny po přestěhování na Slovany.

2006
Všechny malé pobočky vybaveny počítači s přístupem na internet. Zároveň byla rozšířena jejich otvírací doba na 2 dny v týdnu.
Nové webové stránky knihovny zvítězily v soutěži Biblioweb 2006 (o nejlepší webovou prezentaci knihovny) v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 35 tisíc obyvatel, a zároveň získaly ocenění Blind Friendly Web.
Koncem roku 2006 byla Obvodní knihovna Bory nucena opustit prostory ve středisku Luna.

2007
Opět otevřena Obvodní knihovna Bory v nových prostorách na III. poliklinice Bory v Čechově ul. 44.
Do provozu uvedeno nové vozidlo pojízdné knihovny včetně jejího vybavení automatizovaným knihovním systémem.
Pěkné nové prostory získala v rekonstruované budově městského úřadu pobočka Lhota.
Od září byla v ústřední budově v ul. B. Smetany rozšířena otvírací doba o sobotu. Knihovna tak začala nabízet své služby 6 dnů v týdnu.

2008
Pobočka v Křimicích byla po rekonstrukci budovy, ve které je umístěna, znovu otevřena a vybavena novým zařízením.
Knihovna nabídla v některých provozech návštěvníkům možnost Wi-fi připojení.
Novinkou v tomto roce bylo i zavedení Plzeňské karty jako čtenářského průkazu.

2009
Dokončena byla rekonstrukce prostor Obvodní knihovny Doubravka (první etapa rekonstrukce proběhla v roce 2008).

2010
Dokončen proces propojení výpůjčních služeb všech knihoven v síti včetně bibliobusu.
Od 1. září byla rozšířena otvírací doba ve velkých knihovnách zrušením polední hodinové pauzy.
Výrazně se zlepšilo technické vybavení knihovny. Proběhla postupná výměna 80 PC za nové a 20 PC za kvalitnější, možnost připojení k Wi-fi se rozšířila do dalších knihoven, od tohoto roku byla tato služba nabízena již v 10 knihovnách.
KMP pracovala na ještě větším zviditelnění a propagaci. Nejzásadnější byla instalace dotykové obrazovky ve výloze knihovny v ul. B. Smetany, na které jsou prezentovány webové stránky knihovny včetně možnosti vyhledávání v on-line katalogu a vstupu do čtenářského konta.

2011
Rekonstrukcí v Obvodní knihovně Lochotín byl vytvořen nový prostor pro kulturně vzdělávací aktivity – L-klub.
Obvodní knihovna Bory se z III. polikliniky přestěhovala do prostor SPŠ strojnické na Klatovské tř.
Po rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice byla nově zařízena a otevřena pobočka v Újezdě.
Ústřední knihovna pro dospělé byla vybavena vzduchotechnikou a klimatizací.
Knihovna se začala prezentovat na Facebooku a také samostatným heslem v internetové encyklopedii - Wikipedii.
Spuštěn nový webový katalog Carmen a začátek půjčování elektronických čteček.

2012
V knihovně probíhaly aktivity, které vyžadovaly uzavření některých velkých provozů. Tyto aktivity však souvisely se zlepšením a zkvalitněním prostředí knihoven – rekonstrukce Ústřední knihovny pro děti a mládež, hlavně dětského oddělení, v Obvodní knihovně Skvrňany nové regály v dětském oddělení a výměna vchodových dveří, úprava pobočky v Malesicích. Majitel OD Centrum uskutečnil rekonstrukci atria obchodního domu – instalován byl výtah, nová dlažba, zábradlí, schodiště, čímž získala Obvodní knihovna Doubravka, která v objektu sídlí, bezbariérovost a lepší prostředí před knihovnou.
Bibliobus změnil stanoviště na Valše z důvodu špatného přístupu do vozidla a byla zrušena jeho zastávka Doudlevce z důvodu malého zájmu místních obyvatel o tyto služby.

2013
Do roku 2013 vstupovala Knihovna města Plzně s výrazně sníženým rozpočtem a knihovna byla nucena přistoupit ke změnám a úsporným opatřením v řadě oblastí. O celé 3 úvazky musel být snížen stav pracovníků vykonávajících knihovnické služby, z toho důvodu se snížil počet otvíracích hodin v pobočkách.
Přemístěna musela být zastávka bibliobusu na Roudné z ulice Pod Všemi svatými na Karlovarskou ulici – Rondel.
Pobočka v Liticích se musela přestěhovat do jiných prostor v rámci budovy ZŠ.
Knihovna nabídla svým uživatelům Smartkatalog.
Knihovna začala akceptovat jako čtenářský průkaz také JIS kartu studenta a pracovníka ZČU, pokud je označená logem Plzeňské karty.

2014
Zahájení půjčování elektronických knih na základě licenční smlouvy se společností e-Reading.
Začátek půjčování deskových her.

2015
Knihovna aktivně podpořila projekty v rámci Plzně - Evropského hlavního města kultury: Otvíráme Plzeň!, Mini Plzeň 2015: Město dětí, festival Jeden svět, Noc literatury, Živá ulice, Evropský den jazyků, Plzeňské rodinné fotoalbum.
Podařilo se provést několik změn v prostředí knihoven. Nejvýraznější viditelnou změnou prošla Ústřední knihovna pro dospělé, kde byl rozšířen volný výběr a knihovna tím získala vzdušnější a příjemnější prostor pro uživatele i pracovníky. V Obvodní knihovně Lochotín se podařilo zrekonstruovat oddělení pro dospělé čtenáře a ukončit tak celkovou rekonstrukci knihovny. V Knihovně Lobzy byla vyměněna okna, v Knihovně Bolevec byla vyměněna okna ve skladu. Knihovna Vinice pro své čtenáře zřídila dětský koutek a venkovní čítárnu.
Knihovna začala půjčovat tematické kufříky, v širší míře začala nabízet deskové hry, pro návštěvníky byl nabídnut tzv. špuntomat.

V roce 2015 měla knihovna ve fondu 481 689 knihovních jednotek, evidováno bylo 27 448 registrovaných uživatelů, 512 838 návštěvníků a 1 103 129 výpůjček.

Poslední aktualizace: 5. 12. 2016

Chcete pravidleně dostávat aktuality z knihovny na Váš email?

5575

Doporučujeme:

Knihovny.cz - logo Databáze knih - logo  Československá bibliografická databáze - logo  IIiteratura - logo  Souborný katalog ČR - logo  Rozečti se - logo Celé Česko čte dětem - logoS knížkou do života / Bookstart - logo100 let knihovního zákona - logo

Rychlé kontakty