Zvětšit písmo

Dvacet pět let studovny

…Jak dlouho šli Josef s Marií z Nazaretu do Betléma? Jaká je teplota uvnitř hejna tučňáků? U kterého pluku sloužil černý myslivec z Babičky B. Němcové? Mohu požádat o seznam českých i německých periodik, které byly vydávány v Plzni v roce 1859?…

I takové dotazy zodpovídají pracovnice studovny Knihovny města Plzně již 25 let - od jejího otevření v lednu 1992. Na počátku byla studovna vybavena pouze příruční knihovnou a několika kartotékami, v průběhu let se vzhledem k rozvoji informačních a komunikačních technologií objevily nové moderní zdroje informací a přibyly i nové formy práce. První počítač pro veřejnost byl do studovny nainstalován v roce 1997, první připojení k internetu prostřednictvím telefonu se uskutečnilo o rok později. V současnosti jsou uživatelům nabízeny dvě internetové stanice s tiskárnou a skenerem, návštěvníci vybavení vlastními notebooky či chytrými telefony mohou využít wifi připojení.

V příjemném prostředí je k dispozici 10 míst ke studiu a kvalitní příruční knihovna - základní literatura ze všech oblastí poznání, včetně souborů všeobecných a oborových encyklopedií, jazykových slovníků a právních publikací (Sbírky zákonů v tištěné podobě od r. 1950). Studovna funguje i jako čítárna a odebírá kolem 70 titulů novin a časopisů, jak regionálního, tak celorepublikového zaměření. Kromě běžného zodpovídání dotazů studovna také nabízí zpracování rešerší a je zapojena do virtuální referenční služby Ptejte se knihovny . Pracovnice oddělení vytvářejí databáze záznamů článků o významných regionálních událostech, plzeňské kultuře a o plzeňských osobnostech. Databáze jsou přístupné z webu knihovny www.knihovna.plzen.eu.

Pouze ve studovně jsou dostupné databáze Anopress (plné texty článků celostátních titulů českých novin, včetně mutací a regionálního tisku, vybraných časopisů, televizních a rozhlasových relací od roku 1996) a Codexis - informační systém o českých právních dokumentech.

Studovna shromažďuje a k prezenčnímu studiu půjčuje fond regionální literatury (včetně periodik). Lze zde nalézt více než 4 000 publikací - beletrii plzeňských autorů i beletrii nebo naučnou literaturu o městě Plzni, jeho nejbližším okolí, a také o významných osobnostech Plzeňska.

Oddělení informačních služeb je návštěvníkům otevřeno každý všední den od 9.00 do 18.00 hodin a v sobotu v době od 9.00 do 12.00. Najdete je ve 2. patře budovy Knihovny města Plzně v ul. B. Smetany 13.

Poslední aktualizace: 10. 1. 2017

Chcete pravidelně dostávat aktuality z knihovny na Váš e-mail?

4044

Doporučujeme:

Knihovny.cz - logoKnihovny Ukrajině  Dodávání děl nedostupných na trhu - logoDatabáze knih - logoČeskoslovenská bibliografická databáze - logoIIiteratura - logoSouborný katalog ČR - logoRozečti se - logoCelé Česko čte dětem - logoS knížkou do života / Bookstart - logoVirtuální národní fonotéka - logoČtení dětem -  logoweb akce.plzen.eu

Rychlé kontakty