Zvětšit písmo

Výstava Kalendáře historické i současné

Srdečně vás zveme do mázhauzu plzeňské radnice na výstavu Kalendáře historické i současné aneb Plzeň v kalendářích – svébytných záznamech času. Výstava potrvá do 26. ledna.

Slavnostní vernisáž proběhla za účasti paní radní pro oblast kultury a památkové péče Elišky Bartákové 9. ledna 2023, moderování se ujal Jan Andrle, hudební doprovod obstaral Milan Benedikt Karpíšek.

Úvodní slovo paní radní Elišky Bartákové Ukázka kalendářůPohled na část výstavyPohled na část výstavyPanel s úvodním slovemPohled na část výstavy 

25. 11. 1582 Plzeň jako první v zemích České koruny začala užívat nový gregoriánský kalendář. Tato jediná skutečnost by na celou výstavu nestačila. Ve fondu naší knihovny, a konkrétně regionálního fondu, se nachází přes 80 stolních i nástěnných regionálních kalendářů a v celé naší knihovně i knih či knižních dokumentů s tématikou měření času, chronologie času, astronomie apod. Rozhodli jsme se vše skloubit a představit Plzeňanům nejen kalendáře, ale upozornit i na již zmíněný regionální fond, který slouží pouze k prezenčním výpůjčkám (tj. nic se nepůjčuje domů) a který máme také v podzemních depozitářích a tudíž se k němu čtenáři nedostanou ani v našich provozech pro veřejnost. Je to škoda a výstavu tudíž chápeme jako možnost jim tuto část fondu ukázat.

Autorem celé výstavy je pan Stanislav Bukovský (*1944), plzeňský výtvarník a kurátor, který je plzeňské kulturní a výtvarné veřejnosti dobře znám a má za sebou řadu podobných akcí. Výběr a instalaci vystavovaných kalendářů jsme tedy ponechali v jeho režii, které se zhostil velmi dobře. Snažil se, aby byla zachovaná tematická sjednocenost jednotlivých panelů, ale současně i určitá pestrost celé výstavy. Na výstavě tedy uvidíme motivy z každodenního života, kultury, sportu, průmyslu, architektury, církevních památek, přírody, apod. Jsou tu zastoupeny i různé výtvarné obory – malba, ilustrace, grafika, fotografie. Plzeň je tu k vidění nejen obecně jako instituce a místo, ale také prostřednictvím osobností, zejména rodáků, jejichž věhlas a renomé přesáhly místní hranice, případně byli svým životem a tvorbou s Plzní spjati. Jsou tu tedy k vidění např. cestovatel Miroslav Zikmund, fotograf a horolezec Vilém Heckel, fotograf Antonín Kratochvíl, loutkáři J. Skupa a J. Trnka, keramik a výtvarník Antonín Lněnička, a další.

Vystavené materiály pocházejí nejen z fondu Knihovny města Plzně (ve většině), ale také ze soukromých archívů, především realizátora výstavy S. Bukovského nebo pracovníků knihovny.

Regionální fond spadá pod oddělení Studovna a informační služby, proto se i toto oddělení na výstavě podílelo.

O výstavě si můžete přečíst také na webu města Plzně

Poslední aktualizace: 12. 1. 2023

Chcete pravidelně dostávat aktuality z knihovny na Váš e-mail?

8215

Doporučujeme:

Knihovny.cz - logoKnihovny Ukrajině  Dodávání děl nedostupných na trhu - logoDatabáze knih - logoČeskoslovenská bibliografická databáze - logoIIiteratura - logoSouborný katalog ČR - logoRozečti se - logoCelé Česko čte dětem - logoS knížkou do života / Bookstart - logoVirtuální národní fonotéka - logoČtení dětem -  logo

Rychlé kontakty