Zvětšit písmo

Zpřístupnění děl nedostupných na trhu

Knihovna města Plzně nabízí svým uživatelům novou službu: volný přístup k digitalizovaným dokumentům děl nedostupných na trhu (DNNT). Služba je zajišťována systémem Národní digitální knihovny pro díla nedostupná na trhu (NDK – DNNT) na adrese www.ndk.cz.

Co jsou to díla nedostupná na trhu?

Jedná se o dokumenty, které jsou stále chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti všech autorů), a které nejsou dostupné na trhu (včetně případných dalších vydání, i upravených).

K dispozici pro online čtení jsou:

  • plné texty digitalizovaných dokumentů (knihy, časopisy, noviny apod.) vydaných na území České republiky do roku 2000; s určitým časovým odstupem jsou do databáze NDK-DNNT zařazovány i vybrané dokumenty vydané po roce 2000 (u periodik do roku 2010),
  • plné texty digitalizovaných dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné (autorskoprávně již nechráněné); v databázi NDK-DNNT jsou tato díla označena jako „veřejná“,
  • databáze NDK-DNNT v současnosti (leden 2021) nabízí v režimu DNNT téměř 70 tisíc knih a periodik, ve veřejném režimu dalších více než 37 tisíc dokumentů.

Prostřednictvím databází NDK-DNNT mohou všichni registrovaní uživatelé KMP využít možnost přístupu k těmto dílům prostřednictvím on-line vzdáleného přístupu přímo ze svých vlastních komunikačních zařízení.
Registrovaným uživatelům Knihovny města Plzně je služba poskytována zdarma prostřednictvím vzdáleného přístupu po odsouhlasení všeobecných podmínek pro poskytování služby a přihlášení.

Individuálním uživatelům umožňuje vyhledání a online čtení plných textů dokumentů, zakazuje zhotovení jakékoliv digitální nebo tiskové kopie! - Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona.

Pro přístup ke službám databáze NDK-DNNT slouží stejné přístupové údaje, které registrovaní uživatelé používají k přístupu do svého uživatelského (čtenářského) konta na stránkách on-line katalogu Knihovny města Plzně: podrobný postup přihlášení.

Kromě toho Národní digitální knihovna  obsahuje plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné.

Služba je poskytována na základě licenčních smluv Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S.

Poslední aktualizace: 6. 3. 2021

Chcete pravidleně dostávat aktuality z knihovny na Váš email?

6270

Doporučujeme:

Knihovny.cz - logoDatabáze knih - logoČeskoslovenská bibliografická databáze - logoIIiteratura - logoSouborný katalog ČR - logoRozečti se - logoCelé Česko čte dětem - logoS knížkou do života / Bookstart - logoVirtuální národní fonotéka - logoSametová revoluce v knihovnách- logoKnihovny proti viru - logoKup knihu k Ježíšku - logoČtení dětem -  logo

Rychlé kontakty