Zvětšit písmo

Návod k využívání on-line katalogu

1. On-line katalog umožňuje

 • Vyhledávat informace o knihách, časopisech a dalších dokumentech v celém knihovním fondu KMP
 • Vyhledávat regionální osobnosti
 • Přístup do vlastního čtenářského konta (možnost prohlížet si stav výpůjček, rezervací, plateb, prodlužovat výpůjčky)
 • Rezervovat dokumenty

2. Všeobecné zásady vyhledávání

 • Není nutno psát velká písmena
 • Používejte diakritiku
 • Stačí napsat pouze část hledaného výrazu (výjimkou je přírůstkové číslo a signatura)
 • Můžete vyplnit 1 nebo více polí, podle toho, jak chcete dotaz upřesnit
 • Jméno autora začíná příjmením
 • Kliknutím na podtržené slovo získáte další informace o vyhledaném dokumentu

3. Zadání dotazu 

Náhled obrazovky při zadávání dotazu

Jednoduché vyhledávání:

 • Podle autora – do vstupního pole napište jméno autora (ve tvaru příjmení, jméno) nebo první slova z názvu korporace (hudební skupiny, instituce). Neznáte-li přesné jméno autora, můžete použít slovník autorů – pro vstup do slovníku klikněte na pole Autor a dostanete se do seznamu, kde jsou jména seřazena podle abecedy
 • Podle názvu – do vstupního pole napište název titulu, který hledáte. Nejste-li si jisti jeho plným zněním, zadejte pouze jeho část. Katalog najde všechny tituly, které obsahují znaky, jež jste zadali
 • Podle tématu (klíčového slova, předmětového hesla), tj. slova nebo slovního spojení, které jednoduchými termíny vyjadřuje téma či obsah dokumentu (obor, jména osobností, názvy organizací, zeměpisné názvy, literární žánry apod.). Pro výběr můžete použít slovník klíčových slov – klikněte na pole Téma (předmět, kl. slovo)
 • Podle libovolného pole – toto pole umožňuje upřesnit vámi požadovaný dotaz. Používá se i jako doplňující údaj, např. při hledání nakladatelství, místa vydání, roku vydání apod.

3.1 Kombinovaný dotaz

 • Umožňuje přesnější vyhledávání
 • Je možno zadat 5 různých podmínek za použití logických operátorů „zároveň“ (vyhledá dokumenty, které splňují všechny zadané podmínky) a „nebo“ (vyhledá dokumenty, které splňují aspoň jednu zadanou podmínku)
 • Hledaný výraz se může zadávat ve tvarech rovno, začíná, obsahuje, kromě
 • Po zaškrtnutí nabídky „Zobraz vše“ se výsledky vyhledávání zobrazí v podobě kompletních katalogizačních lístků

Vyhledávání v kombinovaném dotazu:

 • Libovolné pole – zadaný výraz se vyhledá ve všech částech záznamu dokumentu
 • Autor – ve tvaru Příjmení,Jméno
 • Název
 • Téma (předmět, kl. slovo) tj. slovo nebo slovní spojení, které jednoduchými termíny vyjadřuje téma či obsah dokumentu (obor, jména osobností, názvy organizací, zeměpisné názvy, literární žánry apod.).
 • Třídník MDT (Mezinárodní desetinné třídění) – lze použít rovno, začíná, kromě (nabídka „obsahuje“ nefunguje)
 • Číslo části – používat arabská čísla, lze použít rovno, začíná, kromě
 • Místo vydání – použít tvar „Praha“ nebo „V Praze“
 • Nakladatel/Vydavatel
 • Pořadí vydání – začíná (použít tvar „1. vyd.“ nebo i „vyd. 1“)
 • Rok vydání – pro vyhledání dokumentů vydaných v rozmezí několika let zadat ve tvaru např. 1925-1930 (vyhledá dokumenty, vydané mezi lety 1925 a 1930)
 • Edice – zadat název edice
 • Číslo periodika – používat arabská čísla
 • Jazyk dokumentu a Jazyk originálu – vybrat jazyk z nabídky
 • ISBN – Mezinárodní standardní číslo knihy
 • ISSN – Mezinárodní standardní číslo periodika
 • ISMN – Mezinárodní standardní číslo hudebniny
 • Nosič (CD, DV, LP, MC, VC) = audiovizuální dokumenty - zadat v nabídnutém tvaru
 • Nosič (CR) = elektronické zdroje – zadat v nabídnutém tvaru
 • Lokace svazku – možnost vybrat knihovnu, kde se má dokument nacházet
 • Přírůstkové číslo svazku a skladová signatura (např. U 315) – údaje slouží pro odborné vyhledávání knihovníkem

Náhled obrazovky při zadávání kombinovaného dotazu

4. Výsledky vyhledávání

Náhled obrazovky - výsledky vyhledávání

 • Výsledky hledání si můžete seřadit podle položek uvedených v nabídce „Řazení“ umístěné pod seznamem vyhledaných záznamů, popř. kliknutím na zelenou šipku umístěnou u jednotlivých nadpisů sloupců
 • Sloupec „Dok“ označuje zkratky jednotlivých druhů dokumentů: AN – článek, KN kniha, MC – magnetofonová kazeta, LP – gramofonová deska, CD – hudební CD, DV – DVD, VC – videokazeta, HU – hudebnina, EZ – elektronický zdroj
 • Pokud ve výsledcích kliknete na název dokumentu, zobrazí se katalogizační lístek dokumentu, tabulka lokace exemplářů a informace o počtu exemplářů

4.1 Katalogizační lístek, lokace exemplářů, informace o počtu exemplářů

 • Katalogizační lístek obsahuje podrobný popis dokumentu
 • Skladová signatura (IL 742) uvedená nahoře vyjadřuje řazení dokumentu ve skladu
 • U naučné literatury číselná část znaku signatury (tj. znak MDT) určuje umístění dokumentu ve volném výběru – UKD 0
 • Lokace exemplářů - tj. informace, ve které knihovně je dokument k dispozici (počet kusů volných a půjčených). „Pouze prezenčně“ znamená, že do dokumentu můžete nahlédnout jen v příslušné knihovně. „K vypůjčení“ se vztahuje na ty dokumenty, které se půjčují domů. "Vypůjčeno do.." znamená, že dokument je půjčen jiným čtenářem a lze si jej rezervovat. Pokud je v tabulce u některé lokace „?Nepropojeno on-line“ znamená to, že tato pobočka ještě není propojena on-line s ústřední knihovnou a nelze zjistit, zda je dokument momentálně k dispozici
 • Kliknutím na název knihovny zjistíte její základní údaje (adresa, otevírací doba apod.)
 • Pokud není titul k dispozici, můžete si jej rezervovat

Náhled obrazovky - katalogizační lístek, lokace exemplářů, informace o počtu exemplářů


4.2 Rezervace

 • Tlačítko „Rezervuj“ je umístěno pod tabulkou „Lokace exemplářů“
 • Po stisknutí tlačítka „Rezervuj“ se objeví formulář „Vytvoření rezervace na titul“. Vyplňte číslo Vašeho čtenářského průkazu a Vaše rodné číslo (uživatel – organizace vyplní PIN)
 • Označte, ve které knihovně chcete knihu rezervovat
 • Pokud je na titul podáno více rezervací, zobrazí se jejich počet ve formuláři
 • Pokud jste při registraci v naší knihovně uvedl(a) adresu své elektronické pošty nebo číslo mobilního telefonu, bude Vám zaslána zpráva o připraveném dokumentu těmito prostředky. V ostatních případech je oznámení posíláno standardní písemnou cestou poštou
 • Zrušit rezervaci můžete pouze prostřednictvím knihovníka
 • Za každou kladně vyřízenou rezervaci si knihovna účtuje poplatek dle ceníku Knihovního řádu
 • Poplatek se účtuje i v případě již připravené nevyzvednuté rezervace

Náhled obrazovky - formulář pro rezervaci dokumentu


5. Čtenářské konto (Informace o čtenáři)

 • Pokud chcete získat informace o stavu svých výpůjček, stiskněte tlačítko „Vaše čtenářské konto“, které se nachází na spodní části formuláře pro zadání jednoduchého dotazu
 • Zadejte Vaše rodné číslo a číslo Vašeho čtenářského průkazu (uživatel – organizace vyplní PIN)
 • Zobrazí se přehled Vašich vypůjčených i vrácených dokumentů a rezervací členěný po jednotlivých knihovnách, a zaplacených poplatků za posledních 100 dnů
 • Výpůjčky si můžete prodloužit pomocí tlačítka „Prodluž označené výpůjčky (vpravo)“. Prodloužit lze pouze dokumenty, které jsou vpravo zaškrtnuty. Prodloužit můžete 2 x (dokument je možno mít nejdéle 84 dní ode dne půjčení). Prodloužit není možné v případě, že na dokument má rezervaci jiný čtenář, dokument je upomínán nebo má určenou pevnou výpůjční dobu. (V těchto případech nejsou výpůjčky vpravo zaškrtnuty)

Náhled obrazovky - informace o čtenáři


6. Novinky v knihovním fondu

 • „Seznamy a novinky“ se nachází na spodní části formuláře pro zadání jednoduchého dotazu
 • Můžete si zadávat vyhledání novinek podle druhu dokumentů nebo knihovny, kde se mají nacházet a období, za které se mají novinky zobrazit

7. Vyhledávání regionálních osobností

 • Nachází se v prostředí Kombinovaného dotazu na konci výběru po rozkliknutí prvního pole – viz obrázek
 • Databáze obsahuje záznamy o plzeňských osobnostech, tj. o lidech, kteří se v Plzni nebo blízkém okolí narodili, působili nebo zemřeli

Náhled obrazovky - vyhledávání regionálních osobností


7.1 Zadání dotazu na vyhledání regionální osobnosti

 • Libovolné pole – zadaný výraz se vyhledá ve všech částech záznamu dokumentu
 • Jméno – ve tvaru Příjmení,Jméno
 • Klíčové slovo regionálního data – např. archivy, egyptologie, hudba
 • Datum narození a Datum úmrtí – zadávat ve tvaru 01.01.1920, pro vyhledání osobností narozených nebo zemřelých v 1 konkrétním roce zadávat ve tvaru 01.01.1920-31.12.1920 (vyhledá osobnosti narozené nebo zemřelé v roce 1920)
 • Místo (narození, úmrtí, působení) – vyhledává na všech místech najednou
 • Místo narození
 • Místo úmrtí
 • Místo působení
 • Obory působení – např. Lékař, lékařka, spisovatel, spisovatelka
 • Instituce působení – zadat název instituce, ve které osobnost působila

Po vyhledání osobnosti se zobrazí záznam o osobnosti včetně jejího životopisu, pramenů, ve kterých byla informace nalezena, příp. soupis jejího díla. Na konci záznamu je „Hledej výskyt této autority v katalogu“ – po kliknutí se objeví přehled všech záznamů, které se týkají osobnosti a jsou ve fondu knihovny (knihy, články, AV média atd.).

Poslední aktualizace: 13. 7. 2016

Chcete pravidleně dostávat aktuality z knihovny na Váš email?

9293

Doporučujeme:

Knihovny.cz - logo  Celé Česko čte dětem - logo  Databáze knih - logo  Československá bibliografická databáze - logo  IIiteratura - logo  Souborný katalog ČR - logo  Rozečti se - logo S knížkou do života / Bookstart - logo

Rychlé kontakty