Zvětšit písmo

Ochrana osobních údajů

Knihovna města Plzně zpracovává osobní údaje svých uživatelů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů (dále jen GDPR). Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných důvodů uvedených v čl. 6 GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu.

Práva subjektu údajů

Subjekt osobních údajů má právo za podmínek stanovených v čl. 15 až 20 GDPR na:

Subjekt údajů má právo podat námitku podle čl. 21 GDPR proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných Knihovnou města Plzně.

Podání žádosti

Subjekt údajů může podat některou z výše uvedených žádostí písemně:

  • Datovou schránkou (ID): 4dbkkzu
  • E-mailem: knihovnamp@plzen.eu (s elektronickým podpisem subjektu údajů)
  • V listinné podobě s ověřeným podpisem na žádosti na adresu: Knihovna města Plzně, P. O. Box 294, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň

Žádosti může také podat osobně, kdy se subjektem údajů bude sepsán záznam o podání žádosti na přístup k osobním údajům a ověřena jeho totožnost podle občanského průkazu nebo cestovního dokladu.

Lhůta na vyřízení

Ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení žádosti bude subjekt údajů vyrozuměn o způsobu jejího vyřízení, případně o prodloužení lhůty (lze prodloužit o další dva měsíce) spolu s důvody odkladu.

Zpoplatnění

Podání žádosti je bezplatné. Bude-li žádost shledána jako zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může být odmítnuta.

Pořizování fotografií, audio a video záznamů z kulturních, vzdělávacích a společenských akcí


Upozorňujeme účastníky kulturních, vzdělávacích a společenských akcí pořádaných Knihovnou města Plzně, že z konání těchto akcí jsou pořizovány fotografie a multimediální záznamy, které slouží k dokumentaci a prezentaci na webových stránkách a v mediálním prostoru. Účastníci těchto akcí berou na vědomí, že záznam může být dále zpracováván k informovanosti občanů a ve veřejném zájmu.

Pro Knihovnu města Plzně vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
Ing. Jiří Baumruk
telefon: 378 032 207
e-mail: gdpr@plzen.eu
 

Poslední aktualizace: 18. 6. 2018

Chcete pravidelně dostávat aktuality z knihovny na Váš e-mail?

4544

Doporučujeme:

Knihovny.cz - logoKnihovny Ukrajině  Dodávání děl nedostupných na trhu - logoDatabáze knih - logoČeskoslovenská bibliografická databáze - logoIIiteratura - logoSouborný katalog ČR - logoRozečti se - logoCelé Česko čte dětem - logoS knížkou do života / Bookstart - logoVirtuální národní fonotéka - logoČtení dětem -  logo

Rychlé kontakty