Zvětšit písmo

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ČísloNadpisÚdaje
1.Název organizaceKnihovna města Plzně, příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založeníKnihovna jako základní knihovna s univerzálním knihovním fondem poskytuje veřejné knihovnické a informační služby na základě všeobecného a rovného přístupu ke kulturním hodnotám a informacím v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přispívá tak ke zvyšování kulturní a vzdělanostní úrovně občanů. Založena zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 296 ze dne 15. 5. 2003. V souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
3.Organizační strukturagraf organizační struktury
4.1.Kontaktní spojeníKnihovna města Plzně
P.O.BOX 294
Bedřicha Smetany 13
301 00 Plzeň
Tel.: 378 038 210
E-mail: knihovnamp@plzen.eu
4.2 – 4.4Adresy pracovišť (knihoven) pro osobní návštěvu, úřední hodiny, telefonní číslaviz přehled knihoven na webu
4.5Číslo faxuOrganizace nemá fax
4.6Adresa internetové stránkywww.knihovna.plzen.eu
5.Bankovní spojeníPřípadné platby můžete poukázat na bankovní účet: ČSOB Plzeň, č. ú. 276 179 603/0300
6.Identifikační číslo organizace (IČ)00 368 806
7.Daňové identifikační číslo (DIČ)CZ368806 (knihovna není plátcem daně)
8.1Hlavní dokumentyZřizovací listina – v tištěné podobě k dispozici v otevírací době ve Studovně
8.2RozpočetSchválený rozpočet KMP - r. 2021, r. 2020, r. 2019, r. 2018, r. 2017
9.Žádosti o informacePřijímá sekretariát KMP – viz Kontaktní spojení
10.Příjem žádostí a dalších podáníOsobní podání: sekretariát KMP, B. Smetany 13, 3. patro. Podání poštou či elektronicky – viz Kontaktní spojení.
11.Opravné prostředkyPři vyřizování žádostí o informace se postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
12.FormulářeŽádost o poskytnutí informace
13.Popisy postupůZásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace
14.1Nejdůležitější používané předpisyNejdůležitější předpisy:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
14.2Vydané právní předpisyKnihovnou města Plzně, p. o., nebyly vydány žádné předpisy.
15.1Sazebník úhrad za poskytování informací.

Sazebník úhrad KMP

Pro rok 2021 platí sazebník úhrad účinný od 26. 6. 2015

15.2Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíNebylo vydáno žádné usnesení.
16.1Vzory licenčních smluvŽádné vzory licenčních smluv podle § 14a zákona nebyly stanoveny.
16.2Výhradní licenceKnihovna města Plzně, p. o., neposkytla žádnou výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
17.Výroční zprávy

Výroční zprávy KMP – v tištěné podobě k dispozici v otevírací době ve Studovně

Výroční zprávy v oblasti poskytování informací 

Vyřízené žádosti o informaceVyřízené žádosti o informace 2019

Poslední aktualizace: 25. 1. 2021

Chcete pravidleně dostávat aktuality z knihovny na Váš email?

4124

Doporučujeme:

Knihovny.cz - logoDatabáze knih - logoČeskoslovenská bibliografická databáze - logoIIiteratura - logoSouborný katalog ČR - logoRozečti se - logoCelé Česko čte dětem - logoS knížkou do života / Bookstart - logoVirtuální národní fonotéka - logoSametová revoluce v knihovnách- logoKnihovny proti viru - logoKup knihu k Ježíšku - logoČtení dětem -  logo

Rychlé kontakty