Zvětšit písmo

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ČísloNadpisÚdaje
1.Název organizace

Knihovna města Plzně, příspěvková organizace
(Povinný subjekt)

2.Důvod a způsob založeníKnihovna jako základní knihovna s univerzálním knihovním fondem poskytuje veřejné knihovnické a informační služby na základě všeobecného a rovného přístupu ke kulturním hodnotám a informacím v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přispívá tak ke zvyšování kulturní a vzdělanostní úrovně občanů. Založena zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 296 ze dne 15. 5. 2003. V souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
3.Organizační strukturagraf organizační struktury
4.Kontaktní spojení-
4.1.Kontaktní poštovní adresaKnihovna města Plzně, p. o.
P.O.BOX 294
Bedřicha Smetany 159/13
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 038 210

(Sídlo)

4.2 – 4.4Adresy pracovišť (knihoven) pro osobní návštěvu, úřední hodiny, telefonní číslaviz přehled knihoven na webu
4.5Adresa internetových stránekwww.knihovna.plzen.eu
4.6Adresa podatelny

Knihovna města Plzně, p. o.
P.O.BOX 294
Bedřicha Smetany 159/13
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 038 210

Pro poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích jsou

 • - podporovány technické nosiče dat:
  • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
  • DVD se souborovým systémem UDF
  • USB FLASH (formát PC)
 • - podporovány formáty datových zpráv:
  • *.PDF – Portable Document Format (Adobe Acrobat)
  • *.DOC, *.DOCX – Dokument Microsoft Word
  • *.XLS, *.XLSX – Sešit Microsoft Excel
  • *.FO, *.ZFO – formuláře software602 Form Filler
4.7Elektronická adresa podatelnyknihovnamp@plzen.eu
Elektronické adresy jednotlivých pracovišť KMP viz přehled knihoven na webu
4.8Datová schránkaID: 4dbkkzu
5.Případné platby lze poukázatČSOB Plzeň, č. ú. 276 179 603/0300
6.IČO00 368 806
7.Plátce daně z přidané hodnotyDIČ: CZ368806 (knihovna není plátcem daně)
8.Dokumenty-
8.1Seznam hlavních dokumentů

Zřizovací listina
Strategické dokumenty
Výroční zprávy KMP

v tištěné podobě k dispozici v otevírací době ve Studovně

8.2Rozpočet

Schválený rozpočet KMP - r. 2023, r. 2022, r. 2021, r. 2020, r. 2019, r. 2018, r. 2017

Rozpočet schvaluje zřizovatel.

9.Žádosti o informace

Přijímá sekretariát KMP – viz Kontaktní spojení

Zásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace
Žádost o poskytnutí informace - formulář

10.Příjem podání a podnětůOsobní podání: sekretariát KMP, B. Smetany 13, 3. patro. Podání poštou či elektronicky – viz Kontaktní spojení.
11.Předpisy-
11.1Nejdůležitější používané předpisyNejdůležitější předpisy:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
11.2Vydané právní předpisyKnihovnou města Plzně, p. o., nebyly vydány žádné právní předpisy.
12.Úhrady za poskytování informací-
12.1Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad KMP

Pro rok 2023 platí sazebník úhrad účinný od 1. 1. 2023.

12.2Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíNebylo vydáno žádné rozhodnutí.
13.Licenční smlouvy-
13.1Vzory licenčních smluvŽádné vzory licenčních smluv podle § 14a zákona nebyly stanoveny.
13.2Výhradní licenceKnihovna města Plzně, p. o., neposkytla žádnou výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
14.Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy v oblasti poskytování informací 

Vyřízené žádosti o informaceVyřízené žádosti o informace 2023, Vyřízené žádosti o informace 2021, Vyřízené žádosti o informace 2019

 

Poslední aktualizace: 3. 2. 2023

Chcete pravidelně dostávat aktuality z knihovny na Váš e-mail?

6035

Doporučujeme:

Knihovny.cz - logoKnihovny Ukrajině  Dodávání děl nedostupných na trhu - logoDatabáze knih - logoČeskoslovenská bibliografická databáze - logoIIiteratura - logoSouborný katalog ČR - logoRozečti se - logoCelé Česko čte dětem - logoS knížkou do života / Bookstart - logoVirtuální národní fonotéka - logoČtení dětem - logo

Rychlé kontakty