Zvětšit písmo

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Číslo Nadpis Údaje
1. Název organizace Knihovna města Plzně, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Knihovna jako základní knihovna s univerzálním knihovním fondem poskytuje veřejné knihovnické a informační služby na základě všeobecného a rovného přístupu ke kulturním hodnotám a informacím v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přispívá tak ke zvyšování kulturní a vzdělanostní úrovně občanů. Založena zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 296 ze dne 15. 5. 2003. V souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
3. Organizační struktura graf organizační struktury
4.1. Kontaktní spojení Knihovna města Plzně
P.O.BOX 294
Bedřicha Smetany 13
301 00 Plzeň
Tel.: 378 038 210
E-mail: knihovnamp@plzen.eu
4.2 – 4.4 Adresy pracovišť (knihoven) pro osobní návštěvu, úřední hodiny, telefonní čísla viz přehled knihoven na webu
4.5 Číslo faxu Organizace nemá fax
4.6 Adresa internetové stránky www.knihovna.plzen.eu
5. Bankovní spojení Případné platby můžete poukázat na bankovní účet: ČSOB Plzeň, č. ú. 276 179 603/0300
6. Identifikační číslo organizace (IČ) 00 368 806
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ368806 (knihovna není plátcem daně)
8.1 Hlavní dokumenty Zřizovací listina – v tištěné podobě k dispozici v otevírací době ve Studovně
8.2 Rozpočet Schválený rozpočet KMP - r. 2018, r. 2017
9. Žádosti o informace Přijímá sekretariát KMP – viz Kontaktní spojení
10. Příjem žádostí a dalších podání Osobní podání: sekretariát KMP, B. Smetany 13, 3. patro. Podání poštou či elektronicky – viz Kontaktní spojení.
11. Opravné prostředky Při vyřizování žádostí o informace se postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
12. Formuláře Žádost o poskytnutí informace
13. Popisy postupů Zásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace
14. Předpisy Nejdůležitější předpisy:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací. Sazebník úhrad KMP
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Nebylo vydáno žádné usnesení.
16. Licenční smlouvy Dosud nebyla žádná licenční smlouva uzavřena.
17. Výroční zprávy

Výroční zprávy KMP – v tištěné podobě k dispozici v otevírací době ve Studovně

Výroční zprávy v oblasti poskytování informací 

Poslední aktualizace: 1. 11. 2018

Chcete pravidleně dostávat aktuality z knihovny na Váš email?

7130

Doporučujeme:

Knihovny.cz - logo  Celé Česko čte dětem - logo  Databáze knih - logo  Československá bibliografická databáze - logo  IIiteratura - logo  Souborný katalog ČR - logo  Rozečti se - logo S knížkou do života / Bookstart - logo

Rychlé kontakty