Zvětšit písmo

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ČísloNadpisÚdaje
1.Název organizaceKnihovna města Plzně, příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založeníKnihovna jako základní knihovna s univerzálním knihovním fondem poskytuje veřejné knihovnické a informační služby na základě všeobecného a rovného přístupu ke kulturním hodnotám a informacím v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přispívá tak ke zvyšování kulturní a vzdělanostní úrovně občanů. Založena zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 296 ze dne 15. 5. 2003. V souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
3.Organizační strukturagraf organizační struktury
4.1.Kontaktní spojeníKnihovna města Plzně
P.O.BOX 294
Bedřicha Smetany 13
301 00 Plzeň
Tel.: 378 038 210
E-mail: knihovnamp@plzen.eu
4.2 – 4.4Adresy pracovišť (knihoven) pro osobní návštěvu, úřední hodiny, telefonní číslaviz přehled knihoven na webu
4.5Číslo faxuOrganizace nemá fax
4.6Adresa internetové stránkywww.knihovna.plzen.eu
5.Bankovní spojeníPřípadné platby můžete poukázat na bankovní účet: ČSOB Plzeň, č. ú. 276 179 603/0300
6.Identifikační číslo organizace (IČ)00 368 806
7.Daňové identifikační číslo (DIČ)CZ368806 (knihovna není plátcem daně)
8.1Hlavní dokumentyZřizovací listina – v tištěné podobě k dispozici v otevírací době ve Studovně
8.2RozpočetSchválený rozpočet KMP - r. 2020, r. 2019, r. 2018, r. 2017
9.Žádosti o informacePřijímá sekretariát KMP – viz Kontaktní spojení
10.Příjem žádostí a dalších podáníOsobní podání: sekretariát KMP, B. Smetany 13, 3. patro. Podání poštou či elektronicky – viz Kontaktní spojení.
11.Opravné prostředkyPři vyřizování žádostí o informace se postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
12.FormulářeŽádost o poskytnutí informace
13.Popisy postupůZásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace
14.PředpisyNejdůležitější předpisy:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
15.1Sazebník úhrad za poskytování informací.Sazebník úhrad KMP
15.2Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíNebylo vydáno žádné usnesení.
16.Licenční smlouvyDosud nebyla žádná licenční smlouva uzavřena.
17.Výroční zprávy

Výroční zprávy KMP – v tištěné podobě k dispozici v otevírací době ve Studovně

Výroční zprávy v oblasti poskytování informací 

Poslední aktualizace: 29. 1. 2020

Chcete pravidleně dostávat aktuality z knihovny na Váš email?

1470

Doporučujeme:

Knihovny.cz - logoDatabáze knih - logoČeskoslovenská bibliografická databáze - logoIIiteratura - logoSouborný katalog ČR - logoRozečti se - logoCelé Česko čte dětem - logoS knížkou do života / Bookstart - logoVirtuální národní fonotéka - logoSametová revoluce v knihovnách- logoKnihovny proti viru - logoKup knihu - logoČtení dětem -  logo

Rychlé kontakty