Zvětšit písmo

Časté dotazy (FAQ)

Co je to čtenářské konto?

Čtenářské konto je prostředí v katalogu, ve kterém můžete zjistit stav svých výpůjček, poplatků, rezervací i datum Vaší poslední návštěvy v knihovně. Ve čtenářském kontě si můžete dokumenty rezervovat (jenom v případě, že dokument není k dispozici) a prodlužovat. Dokumenty nelze prodloužit z důvodů: upomínky, rezervace, doba výpůjčky překročila 84 dnů nebo byl dokument půjčen z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Jak se mohu přihlásit do čtenářského konta?

V prostředí katalogu nebo na hlavní webové stránce knihovny zadáte své evidenční číslo (najdete ho na své smlouvě a také na každém výpůjčním protokolu) nebo mailovou adresu, kterou jste nahlásil/a v knihovně. PIN = heslo (pokud jste si ho zadali při registraci v knihovně) nebo datum narození ve formátu RRMMDD.

Mohu chodit do dvou knihoven najednou?

Samozřejmě, můžete navštěvovat tolik knihoven, kolik chcete. Jeden registrační poplatek i jedna průkazka platí pro všechny provozy Knihovny města Plzně.

Platí to i v případě, že jsem registrován ve Studijní a vědecké knihovně?

Nikoliv, Knihovna města Plzně a Studijní a vědecká knihovna jsou dvě různé na sobě nezávislé instituce, musíte se tedy zaregistrovat v každé zvlášť.

Proč musím odkládat tašky do skříněk?

Z důvodu ochrany knihovního fondu, majetku knihovny, zabezpečování řádného chodu služeb a také pro vaše pohodlí. Za věci odložené jinde než ve skříňce knihovna neodpovídá.

Kdo může přijít do knihovny bez platného čtenářského průkazu?

Každý uživatel knihovny je povinen se zaregistrovat, výjimkou je pouze jednorázový návštěvník knihovny, doprovod držitele průkazu nebo účastník akce, pořádané knihovnou.
Nezaregistrovaný uživatel může využívat pouze anonymní služby knihovny (informace z katalogů a ostatních dokumentů knihovny podávané pouze knihovníkem, kopírování z materiálů KMP, použití internetu apod.)

Co znamená absenční a prezenční výpůjčka?

Absenční výpůjčka je výpůjčka mimo knihovnu (domů), prezenční výpůjčka je jenom v knihovně (např. encyklopedie z příruční knihovny nebo knihy a periodika ve Studovně).

Proč mi některé dokumenty nepůjčíte domů?

Mimo budovu se nepůjčují poslední čísla periodik, vzácné dokumenty a ty, které jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny, nebo dokumenty vypůjčené z jiné knihovny, jež stanovila prezenční půjčení jako podmínku. Nepůjčují se také dokumenty, jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s právními předpisy (např. porušení autorských práv).

Musím mít platný čtenářský průkaz, když si chci v knihovně např. jenom číst noviny a nic si nepůjčuji domů?

Ano, musíte. Jedná se o prezenční výpůjčku, a tedy užíváte jiné než pouze anonymní služby pro neregistrované návštěvníky.

Mohu si půjčovat dokumenty na čtenářský průkaz manželky (sestry, syna, babičky ...)?

Nemůžete. Čtenářský průkaz je vaším dokladem pro kontakt s KMP a je nepřenosný (tzn., KMP poskytuje své služby pouze tomu, na jehož jméno je průkaz vystaven).
Ve výjimečných případech (např. nemoc) můžete dokumenty vyzvednout pro někoho jiného: v takovém případě od vás budeme potřebovat kromě jeho čtenářského průkazu ještě vyplněnou a podepsanou plnou moc  a váš občanský průkaz .

Je možné zrušení rezervace? Jak je to v tom případě s poplatkem?

Zrušit rezervaci lze prostřednictvím knihovníka nebo v prostředí vašeho čtenářského konta. Jestliže už vám ale bylo odesláno oznámení k vyzvednutí rezervace, jste povinen poplatek uhradit.

Kolik dokumentů si můžu půjčit domů?

Nejvyšší možný počet není určen, ale knihovna si vyhrazuje právo výpůjčky omezit.

Je možné si prodloužit výpůjčky přes webové rozhraní (v katalogu) v mém čtenářském kontě?

Ano, je to možné, najdete je pod volbou "Moje výpůjčky". Dokumenty  nelze prodloužit z důvodů: upomínky, rezervace, doba výpůjčky překročila 84 dnů, nebo byl dokument půjčen prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. O prodloužení můžete v příslušné knihovně požádat také e-mailem, případně telefonicky. Nezapomeňte uvést svoje číslo průkazky. Výpůjčky lze prodloužit celkem dvakrát o 4 týdny.

Potřebuji knížku, kterou vaše knihovna nemá ve fondu, můžete mi nějak pomoci?

Ano, můžeme vám ji zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Tato služba je bezplatná, zasílající knihovna ale nemusí povolit absenční výpůjčku (domů), knížka vám pak bude k dispozici v knihovně k prezenčnímu studiu.

Co se stane, když si výpůjčku neprodloužím a půjčený dokument bez náhrady nevrátím?

To vám v žádném případě nedoporučujeme. Čtenář, který nevrátí včas knihovní dokument, naplňuje svým jednáním skutkovou podstatu přestupku proti majetku dle ust. § 50 zákona č. 200/1990Sb., o přestupcích, v platném znění tím, že úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek.
Když čtenář nereaguje na 1. a 2. upomínku posílanou poštou, SMS nebo e-mailem, předáváme vše našemu právnímu zástupci, který nejdříve posílá doporučeně do vlastních rukou tzv. předžalobní upomínku. Když ani poté dlužník dokument nevrátí, podává náš právní zástupce žalobu k soudu. Kromě nákladů na právní zastoupení a soudních poplatků se dlužníkovi za každý měsíc načítají poplatky z prodlení dle platného ceníku KMP. Do vypořádání pohledávek má knihovna také právo zastavit mu poskytování všech služeb ve všech provozech, v případě obtížně vymahatelných pohledávek může zastavit absenční půjčování i po vypořádání pohledávek, případně úplně zrušit členství v KMP.

Proč musím platit roční poplatky, když knihovna podle zákona poskytuje své služby zdarma?

Podle knihovního zákona má knihovna právo požadovat úhradu nákladů vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny - registrační poplatek.

Poplatek z prodlení zaplatím za každý půjčený dokument?

Ne, poplatek z prodlení se platí za překročení výpůjční lhůty bez ohledu na počet půjčených dokumentů.

Proč musím platit za rezervaci i v případě, že mi knihovna pošle oznámení e-mailem a tedy neplatí poštovné ani telefon?

Podle Knihovního řádu je rezervace dokumentu placená služba, platíte za ni tedy bez ohledu na způsob vyrozumění. Jestliže rezervaci zrušíte ještě před tím, než vám knihovna pošle oznámení, poplatek platit nebudete.

Mohu použít v knihovně internet, i když nejsem registrovaným čtenářem?

Internet v knihovně můžete jako neregistrovaný uživatel použít pouze jednorázově při vaší první návštěvě. Další použití internetu je podmíněno vaší registrací.

Jak knihovna chrání mé osobní údaje?

Vše najdete v článku Ochrana osobních údajů.

Můžu vám sdělit změnu osobních údajů e-mailem?

Základní údaje (jméno, bydliště...) změnit e-mailem nelze. Změnu je třeba doložit platným dokladem (občanský průkaz, oddací list ...), proto ji můžete provést pouze osobně v příslušné knihovně.  Ostatní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) změnit e-mailem můžete nebo si je lze nastavit v prostředí svého čtenářského konta - volba "Osobní údaje".

Co musím udělat pro to, abych mohl používat Plzeňskou kartu jako čtenářský průkaz?

Zajít do své knihovny a předložit Plzeňskou kartu, stávající čtenářský průkaz a občanský průkaz.

V knihovně jsem nikdy nebyl. Stačí, když přijdu s Plzeňskou kartou a můžu si půjčovat?

Nemůžete, musíte se řádně zaregistrovat jako uživatel KMP, tj. prokázat se občanským průkazem, podepsat přihlášku a zaplatit registrační poplatek - viz platný Ceník služeb. Plzeňskou kartu můžete po načtení používat místo čtenářského průkazu.

Ztratil jsem čtenářský průkaz KMP a rád bych používal jako čtenářský průkaz Plzeňskou kartu, je to možné?

Ano, ve své knihovně předložíte svou Plzeňskou kartu a občanský průkaz, budete ale muset zaplatit poplatek za ztrátu čtenářského průkazu KMP.

Používám jako čtenářský průkaz Plzeňskou kartu, ale rozmyslel jsem si to a raději bych měl čtenářský průkaz Knihovny města Plzně – budu za něj něco platit?

Čtenářský průkaz KMP vám vystavíme zdarma, stačí předložit vaši Plzeňskou kartu a občanský průkaz.

Vystavíte mi Plzeňskou kartu také v knihovně, případně u ní provedete změnu, kterou potřebuji?

To bohužel nemůžeme, nemáme k tomu oprávnění ani technické možnosti. Plzeňská karta je majetkem PMDP. Veškerou manipulaci s ní (aktivace, vystavení duplikátu, nahlášení ztráty nebo změn údajů uvedených na Plzeňské kartě, blokování, nabití,...) musíte provést v Zákaznickém centru PMDP.

Jak zadám číslo průkazky pro vstup do mého čtenářského konta, když používám Plzeňskou kartu?

Najdete ho na své přihlášce a také na každém svém výpůjčním protokolu. 

Používám Plzeňskou kartu jako průkazku do knihovny, co mě čeká po výměně za novou?

Stačí přijít s novou Plzeňskou kartou a občanským průkazem na kterýkoliv z našich provozů a my vám ji pouze načteme jako novou průkazku. Pokud novou Plzeňskou kartu nemáte, nebo ji jako průkazku do knihovny nadále používat nechcete, vystavíme vám legitimaci Knihovny města Plzně. Vše je zdarma.

Poslední aktualizace: 15. 12. 2021

Chcete pravidelně dostávat aktuality z knihovny na Váš e-mail?

4381

Doporučujeme:

Knihovny.cz - logoKnihovny Ukrajině  Dodávání děl nedostupných na trhu - logoDatabáze knih - logoČeskoslovenská bibliografická databáze - logoIIiteratura - logoSouborný katalog ČR - logoRozečti se - logoCelé Česko čte dětem - logoS knížkou do života / Bookstart - logoVirtuální národní fonotéka - logoČtení dětem -  logo

Rychlé kontakty