Zvětšit písmo

Co je to MDT

MDT je zkratka, která znamená Mezinárodní desetinné třídění. Naučná literatura je uspořádána podle jednotlivých oborů lidské činnosti a každý obor má své specifické číselné označení (neboli třídník).

Základních tříd je deset:

 • 0 Obecnosti (věda a vědění všeobecně)
 • 1 Filozofie. Psychologie
 • 2 Náboženství. Teologie
 • 3 Společenské vědy. Statistika. Politika. Ekonomie. Obchod. Právo. Veřejná správa. Vojenství. Sociální péče. Pojišťovnictví. Výchova a vzdělání. Folkloristika
 • 5 Matematika a přírodní vědy
 • 4 zatím není obsazená, žádný obor neoznačuje
 • 6 Aplikované vědy. Lékařství. Technika
 • 7 Umění. Užité umění. Architektura. Fotografie. Hudba. Sport. Hry
 • 8 Jazyk. Lingvistika. Literatura
 • 9 Zeměpis. Životopisy. Dějiny

Vidíme, že každá třída zahrnuje poměrně široký okruh lidských činností, proto se dále podrobněji dělí, např.:

3 SPOLEČENSKÉ VĚDY
32 politika
327 mezinárodní politika
Proto najdete např. číslo 52 před číslem 6. Pro lepší orientaci se za každými třemi číslicemi dělá tečka (např. 681.3 - počítače).

Seznam všech třídníků tvoří tlustou knihu. Uvádíme seznam třídníků nejčastěji využívaných v našich knihovnách:

0 všeobecnosti

1 filozofie, psychologie

13 filozofie ducha (numerologie, astrologie, horoskopy ...)
14 filozofické systémy a směry
15 psychologie
17 etika
173 rodinná morálka

2 náboženství, teologie

22 bible
23/28 křesťanství
29 jiné než křesťanské náboženství

3 společenské vědy

316 sociologie
32 politika
321 formy polit. organizace
323 vnitřní politika
327 mezinárodní politika
327.84 tajná služba, špionáž
329 politické strany a hnutí
33 ekonomika, ekonomické vztahy
34 právo
355 vojenství
36 sociální péče, pojištění
37 výchova, vzdělávání, vyučování
379.8 využití volného času
38 národopis, zvyky a obyčeje
395 etiketa, společenská pravidla

5 přírodní vědy, matematika

502/504 ekologie, ochrana život. prostředí
51 matematika
52 astronomie, geodézie, chronologie
53 fyzika
54 chemie, mineralogie
55/56 geologie, meteorologie, paleontologie
57 biologie
58 botanika
59 zoologie

6 užité vědy, medicína, technika

608 vynálezy, dějiny techniky
61 lékařství
611 anatomie
612 fyziologie
613 hygiena, péče o zdraví
613.2 hygiena výživy (diety)
613.88 sexuologie, manželské rady
613.9 hygiena podle věku a pohlaví
615 lékárnictví, terapeutika, toxikologie
615.89 lidové a přírodní léčitelství
616 klinická medicína, patologie
62 technika
621.3 elektrotechnika
623.7 vojenská technika
629 technika doprav.prostředků
629.11 pozemní vozidla
629.12 plavidla
629.4 železniční doprava
629.7 letadla, rakety
63 zemědělství
635 zahradnictví
636 chov zvířat
636.1 koně
636.6 okrasní ptáci
636.7 psi
636.8 kočky
639 myslivost, rybářství
64 domácí hospodářství
641.5 kuchařky
642 prostírání, stolování
643/645 zařízení bytu
646 oděvy a ruční práce
646.7 kosmetika
65 organizace a řízení
657 účetnictví
66 chemický průmysl
67 různá odvětví průmyslu a řemesel
681.3 počítače
689 technické a řemeslnické práce
69 stavebnictví

7 umění, sport, hry

71 urbanismus, zahradní architektura
72 architektura
73 sochařství, numismatika
74 kreslení
745 umělecká řemesla
75/76 malířství, grafika
77 fotografie
779 soubory fotografií
78 hudba
791 film
792 divadlo
793/794 společenské zábavy a hry
796/799 sporty
796.0 jóga, strečink, kulturistika
796.3 míčové hry
796.4 gymnastika, atletika
796.5 turistika, táboření
796.6 cyklistika
796.7 motoristické sporty
796.8 bojové sporty, těžká atletika
796.9 zimní sporty
797 vodní a letecký sport
798 jezdecký sport
799 sportovní rybářství

8 filologie, literatura (slovníky, jazykové učebnice ...)

808.50 čeština
82/89 literatura, literární věda
885 česká literatura

9 zeměpis, životopisy, dějiny

902 /903 archeologie, prehistorie
904 kulturní památky, starožitnosti
908 vlastivěda
908.4 Evropa
908.437 Česká republika
908.5 Asie
908.6 Afrika
908.7/8 Amerika
908.9 Austrálie, Oceánie
91 zeměpis, cestování
910.4 objevné cesty
912 atlasy
92 životopisy
929 biografie, genealogie, heraldika
93/99 dějiny
940.3 1. světová válka
940.53 2. světová válka
943.7 české dějiny
950/960 dějiny Asie a Afriky
970/990 dějiny Ameriky, Austrálie a Oceánie

Poslední aktualizace: 17. 5. 2018

Chcete pravidelně dostávat aktuality z knihovny na Váš e-mail?

4480

Doporučujeme:

Knihovny.cz - logoKnihovny Ukrajině  Dodávání děl nedostupných na trhu - logoDatabáze knih - logoČeskoslovenská bibliografická databáze - logoIIiteratura - logoSouborný katalog ČR - logoRozečti se - logoCelé Česko čte dětem - logoS knížkou do života / Bookstart - logoVirtuální národní fonotéka - logoČtení dětem - logo

Rychlé kontakty