Jak se stát registrovaným uživatelem naší knihovny?

Stačí nás navštívit na kterékoli z našich 24 knihoven a mít s sebou občanský průkaz.  (Lidé bez státní příslušnosti ČR platný pas své země, občané mimo EU také povolení k pobytu v ČR vydané Policií ČR s dobou neomezenou nebo s dobou platnosti přesahující dobu, na niž je možno se zaregistrovat jako uživatel knihovny, tj. 1 rok.)
Dítě do 15 let přijde se zákonným zástupcem, nebo předloží vyplněnou přihlášku (vyzvednete si ji v knihovně nebo si ji můžete stáhnout z webu knihovny), opatřenou podpisem zákonného zástupce a prokáže svou totožnost přiměřeným způsobem (např. žákovskou knížkou, průkazem na dopravu apod.).

Pro urychlení se můžete před první návštěvou knihovny předregistrovat z domova. Po předregistaci si hned také můžete knížky, hry atd. odložit z poličky nebo rezervovat.

Před podepsáním přihlášky je důležité seznámit se s knihovním řádem, který určuje práva i povinnosti knihovny i jejího uživatele.

Po provedení registrace a zaplacení ročního poplatku (platí 364 dní ode dne zaplacení) podle platného ceníku můžete začít využívat všech nabízených služeb:

Vypůjčit si:

Využít další nabídku: